יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
דף הבית גלריה למידה בחירום חדר מורים יצירת קשר

תקנון בית ספר 'גוונים' בכפר-סבא"במסגרת החינוכית בה שוהה הילד, העקרונות החינוכיים חייבים להיות ברורים: קווי הפעולה צריכים להיות מוגדרים בבהירות ולהתקיים בקביעות. מסגרת חינוכית חזקה ומבוססת – תעמוד במבחן המציאות" (יאנוש קורצ'אק). תקנון בית ספר "גוונים" כל חברה מעמידה לעצמה גבולות וסייגים. מגדירה לעצמה את המותר והאסור, את הזכויות ואת החובות. זאת בהתאם לנורמות, ערכים ולצרכים של אותה חברה. "במסגרת החינוכית בה שוהה הילד, העקרונות החינוכיים חייבים להיות ברורים: קווי הפעולה צריכים להיות מוגדרים בבהירות ולהתקיים בקביעות.מסגרת חינוכית חזקה ומבוססת – תעמוד במבחן המציאות". (יאנוש קורצ'אק). התנהגות: * בית הספר נועד להוות סביבת לימוד וחינוך בטוחה, לכן בית הספר יגלה אפס סבלנות כלפי כל אלימות פיזית בין התלמידים.* ביה"ס יגלה אפס סבלנות כלפי ונדליזם: שבירת חפצים, השחתה, גניבה וכד'. * בית הספר מעודד קבלת הזולת, לכן בית הספר יגלה אפס סובלנות כלפי פגיעות רגשיות (העלבה, השפלה, איום) בין התלמידים. * כיבוד המורים הינו חיוני לבניית יחסי מורה-תלמיד.תלמידי בית הספר מצופים לנהוג בכבוד ובדרך ארץ כלפי צוות המורים. בית הספר יגלה אפס סובלנות כלפי פגיעות פיזיות ואלימות מילולית בין תלמידים למורים. תלמיד שלא יעמוד בכללי ההתנהגות יקבל תגובה עפ"י התוכנית ההתנהגותית המופעלת בבית הספר. ובמידה והתנהגותו תישנה, יוזמנו הוריו לשיחה ותישקל השעיה מבית הספר. נוהל ביקור סדיר: * יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 ומסתיים ב- 13:15 . (מלבד בימי שישי בהם הלימודים מסתיימים בשעה 11:45).* יש להגיע לביה"ס בזמן ולהיכנס לשיעור מיד עם השמע הצלצול.לאחר מכן יתקיימו שעורים פרטניים שיינתנו לתלמידים עפ"י מערכת שתקבע. * יש להגיע לביה"ס באופן סדיר. אין להיעדר מביה"ס ללא סיבה מוצדקת במהלך שנת הלימודים. * היעדרות מהלימודים היא עבירה על חוק לימוד חובה ( חוזר מנכ"ל ס"ב / 1א תשס"א). * היעדרות מעל שלושה ימים מחייבת אישור רפואי. * חל איסור מוחלט לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים, למעט בליווי מבוגר עם אישור כתוב וחתום ע"י ההורים ואישור יציאה מהמזכירות. * חל איסור מוחלט על הכנסת בקבוקי שתייה מזכוכית ומשקאות אנרגיה לשטח ביה"ס. תלמיד שיכנס לביה"ס עם בקבוק זכוכית או משקאות אנרגיה, המשקה יילקח ויוחזר לו בסוף יום הלימודים. * אין להביא כדורי משחק לביה"ס. * חל איסור מוחלט על שימוש ברמקולים ומגברים והשמעת מוסיקה בשטח ביה"ס. תלמיד שלא יישמע להוראות, המגבר יילקח לו ויוחזר בתום יום הלימודים. במקרה והדבר יישנה יוחזר המגבר להורים בלבד. * חל איסור מוחלט על הכנסת חפצים מסוכנים לביה"ס.נוהל הופעה ולבוש: * יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת ומכובדת. * על התלמידים להגיע עם נעליים סגורות או סנדלים.* אין להגיע לביה"ס בגופיות, נעלי אצבע, קרוקס או כפכפים. נוהל התנהגות במהלך השיעורים:· * יש לקבל את פני המורה בעמידה.· * יש להגיע לביה"ס עם הציוד הנדרש לצורך למידה: ספרי לימוד מחברות, קלמר ובו כל כלי הכתיבה הנדרשים (עפ"י דרישת צוות ביה"ס).· * יש להתחיל את השיעור עם הציוד הנדרש ולהקפיד על ביצוע משימות השיעור.· * בתום יום הלימודים יש להקפיד על הרמת הכיסאות והשארת הכיתה נקייה ומסודרת.שימוש בטכנולוגיה: טלפונים ניידים, מצלמות וכד': * כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בשטח בביה"ס אסורה בהחלט. * תלמיד שמגיע לביה"ס עם טלפון נייד יידרש להפקידו בתחילת יום הלימודים אצל המורה. הטלפון יוחזר בסיום יום הלימודים. תלמיד שלא יפקיד את הטלפון, הטלפון יילקח לו ויוחזר בסוף יום הלימודים. במקרה והדבר ישנה יילקח הטלפון ויוחזר להורים בלבד. * ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם למכשיר הטלפון, לאובדנו או לגנבתו. נוהל יציאה להפסקה:· יש לאכול ולשתות רק בתוך הכיתה במהלך הפסקת האוכל.· יש לשחק בכדור רק במגרשי הכדור רגל.· אין להישאר בכיתות במהלך הפסקה, אלא אם איש צוות החליט אחרת. נוהל כניסת הורים לביה"ס:· כניסת בני משפחה ומבקרים לתחומי בית הספר, במהלך יום הלימודים, תתאפשר רק לאחר קבלת אישור ממנהלת בית הספר.· חובה על כל מבקר להזדהות בפני המאבטח, באמצעות תעודה מזהה רשמית ולהמתין לקבלת אישור כניסה.· הנהלת בית הספר רשאית לאשר או לאסור כניסת מבקרים, לרבות הורים.· כניסת מבקר שאושרה כניסתו לתחום בית הספר מותנית בבדיקה ביטחונית על ידי מאבטח בית הספר.· ככלל, אין כניסת אוחזי נשק לתחום בית הספר.· קבלה ו/או מסירת חבילה כלשהי לתלמיד בית בספר, על ידי המאבטח, אסורה בהחלט.· לא תתאפשר יציאת תלמידים משטח בית בספר, במהלך יום הלימודים, ללא אישור בכתב ממזכירות בית הספר.· חובה להישמע להוראות המאבטח.

 
 
הודעות ועדכונים
גלישה בטוחה ברשת
מידע שימושי
מרחבי כיתות
פורום כיתות
גלריה
למידה בשעת חירום